Dat de VOG op echtheid wordt getoetst, laat zien dat er op kwaliteit wordt gecontroleerd.

VOG

Nieuwe regels voor het aanleveren van een VOG.

Wat is een VOG?

Uw werknemers dragen een bijzondere verantwoordelijkheid door de zorg die zij geven aan kwetsbare personen. Zij hebben een vertrouwenspositie. Om te verantwoorden dat geregistreerde beroepsbeoefenaars dit vertrouwen waard zijn, wordt een door de overheid verstrekte verklaring gevraagd, waarmee getoetst is, dat er geen belastende zaken zijn, die dit vertrouwen in de weg staan.

Wat verandert er?

Uw werknemer beschikt over een Verklaring Omtrent Gedag voor Natuurlijke Personen (VOG NP), die niet ouder is dan 12 maanden.

Tot 1 januari 2020 was enkel een gescande VOG afdoende. Registerplein controleerde deze gescande VOG's als uw werknemer het dossier indiende.
Vanaf 1 januari 2020 wijzigen de regels. Het is vanaf die datum niet meer mogelijk om de VOG alleen als scan aan te bieden. Uw werknemer dient nu een scan van een VOG aan diens dossier toe te voegen EN de originele VOG (het papieren document) per post toe te sturen, zodat Registerplein het document op echtheid kan controleren.

Waarom deze wijziging?

Deze verandering in werkwijze is ingegeven door de berichten, eerder dit jaar (2019), dat er gefraudeerd wordt met VOG’s. Registerplein staat voor kwaliteit en wil deze kwaliteit blijven borgen. Dit is alleen mogelijk door de originele VOG (op papier) op echtheid te controleren. Er is helaas is geen andere mogelijkheid om een gewaarmerkte VOG te verkrijgen.
Daarom ontvangen van u graag een originele VOG.

Uw werknemer kan de originele VOG naar het volgende postadres sturen: Registerplein, Koningin Wilhelminalaan 3, 3527 LA Utrecht.

Service

Wilt uw werknemer de originele VOG retour ontvangen? Dat is mogelijk. Er dient dan een aan de werknemer geadresseerde én voldoende gefrankeerde envelop bij gesloten te worden.
Originele VOG’s worden op echt gecontroleerd en daarna door Registerplein vernietigd, tenzij uw werknemer een (aan hem/haar zelf) geadresseerde én (voldoende) gefrankeerde envelop heeft bijgevoegd. Registerplein koppelt na ontvangst de VOG aan het bijbehorende dossier en deze is dan in te zien bij het account van uw werknemer.

Een verklaring VOG NP is aan te vragen via de service van Registerplein https://www.registerplein.nl/vog-aanvragen/
Het specifieke screeningsprofiel is een voor het beroepenveld relevant profiel.

Let op

Registerplein is niet verantwoordelijk voor het eventueel kwijtraken van poststukken bij PostNL of andere postaanbieders. Wanneer u uw post aangetekend verstuurd ontvangt u een ontvangstbevestiging van het postbedrijf.

Deze nieuwe werkwijze is alleen van toepassing bij het aanmelden van een nieuw(e) (type) registratie en bij het indienen van de herregistratie (na 5 jaar). Er hoeft niet jaarlijks een VOG te worden aangeleverd.
Als de registratie nog ‘loopt’ geldt deze nieuwe werkwijze op het moment dat uw werknemer zich weer herregistreert.