Als werkgever vergoed ik de registratiekosten voor mijn medewerkers.

Vergoeding beroepsregistratie in de cao

In de cao Sociaal Werk is afgesproken dat de werkgever de professionele ontwikkeling van de medewerkers stimuleert door de kosten voor de aanmelding voor het register en de benodigde VOG te vergoeden.

Dit is alleen voor het register Sociaal Werkers.

In de cao Sociaal werk 2019-2021 staat:

"Voor werknemers die vanwege het beleid van de gemeente of de werkgever verplicht geregistreerd worden in het Register Sociaal Werk vergoedt de werkgever de registratiekosten en de kosten voor de verplichte VOG."