De jaarlijks aan mijn werknemers gestuurde facturen, kan ik makkelijk in één bulk betalen.

De facturering

Als een professional een registratie aangaat bij Registerplein zijn daar jaarlijkse kosten aan verbonden. De professional gaat zelf de registratie aan en ontvangt daarom zelf de factuur. De professional gaat de betalingsverplichting aan.

Verzamelfactuur

Registerplein krijgt wel eens de vraag of er een verzamelfactuur van geregistreerde professionals kan worden gestuurd. Helaas is dit niet mogelijk. De reden is dat de professional individueel/ persoonlijk een registratie is aangegaan, met de bijbehorende betalingsverplichting. Facturen worden om die reden dan ook altijd naar de professional zelf gestuurd.
Let op: ook als u een werkgeversaccount heeft is het niet mogelijk om verzamelfacturen te sturen.

Alternatief

Wel is het mogelijk dat de werkgever de facturen van de professionals verzamelt en deze in een keer betaalt. Hierbij moet wel rekening worden gehouden met het feit of de professional start met zijn registratie (de eerste betaling) of dat het om een factuur vanaf jaar 2 gaat. Hieronder staat beschreven hoe deze zogenaamde ‘bulk’betalingen kunnen worden gedaan.

1. Betaling werkgever 1e jaar: start registratie

Bij het indienen van het online dossier krijgt de professional de mogelijkheid om zijn factuur te betalen via banktransfer of Ideal. Nadat de betaling is ontvangen wordt het dossier beoordeeld. Indien u als werkgever deze betaling wilt doen, volgt de professional eerst de volgende stappen:
- De professional kiest banktransfer en slaat de factuur op, op zijn eigen PC.
- De professional ontvangt een e-mail en stuurt deze samen met de factuur door naar u als werkgever.

Als werkgever volgt u dan de volgende stappen:
- 1 x Per maand telt u de totaalbedragen bij elkaar op en maakt het bedrag over aan:

CM.com stichting
DEUTNL2N
NL45 DEUT 0556 9775 56
Deutsche Bank
Amsterdam

In het e-mailbericht dat de professional heeft gestuurd staat een pid-nummer. Dit pid-nummer zet u samen met de andere pid-nummers in een e-mail en stuurt deze naar: accounting@cmpayments.com.
Deze e-mail stuurt u op dezelfde dag als de overboeking.
Er is geen maximum aan het aantal pid-nummers.
LET OP: vermeld geen andere (order)nummers in deze e-mail. Doet u dit wel, dan kan de betaling niet gekoppeld worden.

2. Betaling werkgever vanaf 2e jaar

Vanaf het 2e jaar ontvangen de professionals de factuur per e-mail. Dit is het e-mailadres dat de professional heeft gekozen bij de aanvang van de registratie.

- De professional stuurt de factuur naar u als werkgever door.
- U als werkgever verzamelt de facturen die betaald moeten worden. Let hierbij op de betalingstermijn.
- 1 x per maand betaalt de werkgever het totaalbedrag van deze verzamelde facturen op rekeningnummer NL15 RABO 0119 3296 70.
- De werkgever stuurt naar administratie@registerplein.nl een e-mail met daarop een overzicht van de betaalde facturen (factuurnummers), inclusief de naam van de professional en zijn registratienummer.

LET OP:

De professional is de betalingsverplichting aangegaan. Indien een factuur te laat wordt betaald, krijgt de professional de betalingsherinnering(en) en eventueel de factuur voor de extra te betalen kosten.