In één overzicht alle tarieven bij elkaar.

De tarieven per register

Ervaringsdeskundigen

Registratie Aspirant : € 83,00 incl BTW
Registratie Ervaringsdeskundigen : € 83,00 incl BTW
Inschrijftarief voor nieuwe registraties : € 25,00 incl BTW
Administratiekosten bij annulering registratie : € 25,00 incl BTW

Kinderwerkers & Jongerenwerkers

Jaarlijkse registratiebijdrage : € 106,00 incl BTW
Inschrijftarief voor nieuwe registraties : € 25,00 incl BTW
Administratiekosten bij annulering registratie : € 25,00 incl BTW

Vertrouwenspersonen in de Jeugdhulp

Jaarlijkse registratiebijdrage : € 106,00 incl BTW
Inschrijftarief voor nieuwe registraties : € 25,00 incl BTW
Administratiekosten bij annulering registratie : € 25,00 incl BTW

Cliëntenvertrouwenspersonen Wet zorg en dwang

Jaarlijkse registratiebijdrage:: €101,00 incl BTW

Klachtenfunctionarissen in de gezondheidszorg

Jaarlijkse bijdrage | Leden VKIG : € 106,00 incl BTW
Jaarlijkse bijdrage | Niet-leden VKIG : € 147,00 incl BTW
Inschrijftarief voor nieuwe registraties : € 25,00 incl BTW
Administratiekosten bij annulering registratie : € 25,00 incl BTW

Psychodiagnostisch Werkenden

PDW niet-leden VVP : € 136,50 incl BTW
PDW leden VVP : € 106,00 incl BTW
Inschrijftarief voor nieuwe registraties : € 25,00 incl BTW
Administratiekosten bij annulering registratie : € 25,00 incl BTW

Mantelzorgmakelaars

Jaarlijkse registratiebijdrage : € 106,00 incl BTW
Inschrijftarief voor nieuwe registraties : € 25,00 incl BTW
Administratiekosten bij annulering registratie : € 25,00 incl BTW

Gezinshuisouders

Jaarlijkse registratiebijdrage : €106,00 incl BTW
Administratiekosten bij annulering registratie : € 25,00 incl BTW

Sociaal Agogen

Jaarlijkse registratiebijdrage : € 106,00 incl BTW
Inschrijftarief voor nieuwe registraties : € 25,00 incl BTW
Administratiekosten bij annulering registratie : € 25,00 incl BTW

Sociaal Juridisch dienstverleners

Jaarlijkse registratiebijdrage : € 106,00 incl BTW
Inschrijftarief voor nieuwe registraties : € 25,00 incl BTW
Administratiekosten bij annulering registratie : € 25,00 incl BTW

Cliëntondersteuners

Registratie CO zonder korting = niet-leden BCMB : € 106,00 incl BTW
Registratie CO met korting = lid BCMB : € 81,00 incl BTW
Inschrijftarief voor nieuwe registraties : € 25,00 incl BTW
Administratiekosten bij annulering registratie : € 25,00 incl BTW

GGZ Agogen

GGZ-agogen Basis & Plus : € 106,00 incl BTW
GGZ-agogen In Opleiding : € 53,00 incl BTW
Inschrijftarief voor nieuwe registraties : € 25,00 incl BTW
Administratiekosten bij annulering registratie : € 25,00 incl BTW

Maatschappelijk Werkers

Jaarlijkse registratiebijdrage: € 106,00 incl BTW
Inschrijftarief voor nieuwe registraties : € 25,00 incl BTW
Administratiekosten bij annulering registratie : € 25,00 incl BTW

Sociaal werkers

Jaarlijkse registratiebijdrage : € 83,00 incl BTW
Inschrijftarief voor nieuwe registraties : € 25,00 incl BTW
Administratiekosten bij annulering registratie : € 25,00 incl BTW