In één overzicht alle tarieven bij elkaar.

De tarieven per jaar per 1 januari 2023

Ervaringsdeskundigen

Registratie Aspirant : €79,00 incl BTW per jaar
Registratie Ervaringsdeskundigen : €79,00 incl BTW per jaar

Kinderwerkers & Jongerenwerkers

Jaarlijkse registratiebijdrage: €101,00 incl BTW

Vertrouwenspersonen in de Jeugdhulp

Jaarlijkse registratiebijdrage:: €101,00 incl BTW

Cliëntenvertrouwenspersonen Wet zorg en dwang

De registratiekosten worden gefinancierd door de landelijke Faciliteit Cliëntenvertrouwenspersonen in de Wet zorg en dwang.:

Klachtenfunctionarissen in de gezondheidszorg

KF lid VKIG: €101,00 incl BTW
KF niet leden VKIG: €140,00 incl BTW

Psychodiagnostisch Werkenden

PDW niet leden VVP: €130,50 incl BTW
PDW lid VVP: €101,00 incl BTW

Mantelzorgmakelaars

Jaarlijkse registratiebijdrage:: €101 incl BTW

Gezinshuisouders

Jaarlijkse registratiebijdrage:: €101,00 incl BTW

Sociaal Agogen

Jaarlijkse registratiebijdrage:: €101,00 incl BTW

Sociaal Juridisch dienstverleners

Jaarlijkse registratiebijdrage:: €101,00 incl BTW

Cliëntondersteuners

CO zonder korting = niet leden BCMB: €101,00 incl BTW
CO met korting = lid BCMB: €76,00 incl BTW

GGZ Agogen

GGZ basis en plus: €101,00 incl BTW
GGZ in opleiding: €45,00 incl BTW

Maatschappelijk Werkers

Jaarlijkse registratiebijdrage:: €101,00 incl BTW

Sociaal werkers

Jaarlijkse registratiebijdrage:: €79,00 incl BTW