In één overzicht alle tarieven bij elkaar.

De tarieven incl. btw per register, per jaar

Maatschappelijk Werkers

 • Basis €90,00
 • Plus €90,00

Sociaal
Agogen

 • Basis €90,00
 • Plus €90,00

GGZ
Agogen

 • In opleiding €36,30
 • Basis €90,00
 • Plus €90,00

Mantelzorgmakelaars

 • Aspirant €90,00
 • Mantelzorgmakelaar €90,00

Gezinshuisouders

 • Aspirant €90,00
 • Plus €90,00

Sociaal Werkers

 • Aspirant €70,00
 • Sociaal Werker €70,00

Cliëntondersteuners

 • Basis €90,00
 • Plus €90,00
 • Leden van de BCMB betalen €65,- voor Basis en Plus

Sociaal Juridisch
Dienstverleners

 • Basis €90,00
 • Plus €90,00

Psychodiagnostisch
Werkenden

 • Standaard €115,00
 • Plus €115,00
 • Leden van de VVP betalen €90,- voor Standaard en Plus

Klachtenfuntionarissen
in de
Gezondheidszorg

 • Klachtenfunctionaris €125,00
 • Leden van de VKIG betalen €90,00

Cliëntenvertrouwens-
persoon Wet
zorg en dwang

 • De registratiekosten worden gefinancierd door de landelijke Faciliteit Cliëntenvertrouwenspersonen in de Wet zorg en dwang.