In één overzicht alle tarieven bij elkaar.

De tarieven per register

Ervaringsdeskundigen

Registratie Aspirant : € 79,00 per jaar
Registratie Ervaringsdeskundigen : € 79,00 per jaar
Registratie Aspirant | Per 1 januari 2024: € 83,00 per jaar
Registratie Ervaringsdeskundigen | Per 1 januari 2024: € 83,00 per jaar
Inschrijftarief voor nieuwe registraties | Per 1 januari 2024: € 25,00 per jaar

Kinderwerkers & Jongerenwerkers

Jaarlijkse registratiebijdrage: € 101,00 incl BTW
Jaarlijkse registratiebijdrage | Per 1 januari 2024: € 106,00 incl BTW
Jaarlijkse registratiebijdrage | Per 1 januari 2024: € 25,00 incl BTW

Vertrouwenspersonen in de Jeugdhulp

Jaarlijkse registratiebijdrage: € 101,00 incl BTW
Jaarlijkse registratiebijdrage | Per 1 januari 2024: € 106,00 incl BTW
Inschrijftarief voor nieuwe registraties | Per 1 januari 2024: € 25,00 incl BTW

Cliëntenvertrouwenspersonen Wet zorg en dwang

Jaarlijkse registratiebijdrage:: De registratiekosten voor het register Cliëntenvertrouwenspersonen Wzd worden gefinancierd door de landelijke Faciliteit Cliëntenvertrouwenspersonen in de Wet zorg en dwang.

Klachtenfunctionarissen in de gezondheidszorg

KF lid VKIG: € 101,00 incl BTW
KF niet leden VKIG: € 140,00 incl BTW
KF lid VKIG | Per 1 januari 2024: € 106,00 incl BTW
KF niet leden VKIG | Per 1 januari 2024: € 147,00 incl BTW
Inschrijftarief voor nieuwe registraties | Per 1 januari 2024: € 25,00 incl BTW

Psychodiagnostisch Werkenden

PDW niet-leden VVP: €130,00 incl BTW
PDW leden VVP: €101,00 incl BTW
PDW niet-leden VVP | Per 1 januari 2024: € 136,50 incl BTW
PDW leden VVP | Per 1 januari 2024: € 106,00 incl BTW
Inschrijftarief voor nieuwe registraties | Per 1 januari 2024: € 25,00 incl BTW

Mantelzorgmakelaars

Jaarlijkse registratiebijdrage:: € 101,00 incl BTW
Jaarlijkse registratiebijdrage | Per 1 januari 2024: € 106,00 incl BTW
Inschrijftarief voor nieuwe registraties | Per 1 januari 2024: € 25,00 incl BTW

Gezinshuisouders

Jaarlijkse registratiebijdrage: €101,00 incl BTW
Jaarlijkse registratiebijdrage | Per 1 januari 2024: €106,00 incl BTW

Sociaal Agogen

Jaarlijkse registratiebijdrage: € 101,00 incl BTW
Jaarlijkse registratiebijdrage | Per 1 januari 2024: € 106,00 incl BTW
Inschrijftarief voor nieuwe registraties | Per 1 januari 2024: € 25,00 incl BTW

Sociaal Juridisch dienstverleners

Jaarlijkse registratiebijdrage: € 101,00 incl BTW
Jaarlijkse registratiebijdrage | Per 1 januari 2024: € 106,00 incl BTW
Inschrijftarief voor nieuwe registraties | Per 1 januari 2024: € 25,00 incl BTW

Cliëntondersteuners

CO zonder korting = niet leden BCMB: € 101,00 incl BTW
CO met korting = lid BCMB: € 76,00 incl BTW
CO zonder korting = niet leden BCMB | Per 1 januari 2024: € 106,00 incl BTW
CO met korting = lid BCMB | Per 1 januari 2024: € 81,00 incl BTW
Inschrijftarief voor nieuwe registraties | Per 1 januari 2024: € 25,00 incl BTW

GGZ Agogen

GGZ-agogen Basis & Plus: € 101,00 incl BTW
GGZ-agogen In Opleiding: € 45,00 incl BTW
GGZ-agogen Basis & Plus | Per 1 januari 2024: € 106,00 incl BTW
GGZ-agogen In Opleiding | Per 1 januari 2024: € 47,50 incl BTW
Inschrijftarief voor nieuwe registraties | Per 1 januari 2024: € 25,00 incl BTW

Maatschappelijk Werkers

Jaarlijkse registratiebijdrage: € 101,00 incl BTW
Jaarlijkse registratiebijdrage | Per 1 januari 2024: € 106,00 incl BTW
Inschrijftarief voor nieuwe registraties | Per 1 januari 2024: € 25,00 incl BTW

Sociaal werkers

Jaarlijkse registratiebijdrage: € 79,00 incl BTW
Jaarlijkse registratiebijdrage | Per 1 januari 2024: € 83,00 incl BTW
Inschrijftarief voor nieuwe registraties | Per 1 januari 2024: € 25,00 incl BTW