Interview met Karim Chatouani (ElkWelzijn)

Karim Chatouani werkt in Culemborg als manager bij ElkWelzijn. Alle uitvoerende medewerkers van ElkWelzijn staan geregistreerd in het register Sociaal Werkers. Dat zijn bij ElkWelzijn onder meer jongerenwerkers en wijkcoaches. Karim vertelt waarom ElkWelzijn koos voor het register, hoe ze ermee werken en welke rol beroepsregistratie speelt in de persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers.

Waarom kozen jullie als welzijnsorganisatie voor het register Sociaal Werkers?

Karim Chatouani: “We zien registratie vooral als middel en niet als doel op zich. Het geeft je de als professional mogelijkheid om jezelf persoonlijk te ontwikkelen en bij te blijven in je vak. Wanneer medewerkers dat doen dan heeft dat ook positieve gevolgen voor de organisatie als geheel”.

Wanneer besloten jullie hier werk van te maken?

“We zijn eind 2019 hiermee begonnen. Registratie van sociaal werkers was toen nog nieuw, maar wij dachten hier al langer over na. De reden is: sociaal werkers zijn toch primair bezig met het helpen van anderen en vergeten daarbij wel eens hun eigen ontwikkeling. We zochten naar een manier om aandacht voor de eigen ontwikkeling te stimuleren. We hebben toen eerst de werkprocessen van onze medewerkers in kaart gebracht. Het register Sociaal Werkers bleek goed te passen bij onze wensen. Binnen dit register werk je als professional niet met registratiepunten maar met ontwikkelactiviteiten. Dat zijn fijne kaders waarbinnen we kunnen werken en het sluit aan bij de wereld van onze sociaal werkers”.

Hoe wist je het draagvlak te scheppen voor beroepsregistratie onder de medewerkers?

“Het is vooral de kracht van herhaling. We spraken vaak met elkaar over het belang van ontwikkeling en bijblijven in je vak. In teamoverleggen was het al een aantal keer te sprake gekomen. We hebben meteen vanaf het eerste moment alle medewerkers erbij betrokken. Ik wilde er geen ‘managementding’ van maken. Natuurlijk stonden niet alle collega’s meteen te springen om zich te laten registreren, maar we hebben met elkaar de voors en tegens afgewogen. Misschien kost een beroepsregister je iets meer tijd maar het levert je ook veel op. Vervolgens zijn we naar Registerplein gestapt en toen kregen we een online voorlichtingsbijeenkomst voor alle medewerkers. Dat beviel heel goed. Een aantal enthousiaste collega’s gingen er als eerste mee aan de slag, als een soort ambassadeurs. In de praktijk bleek de tijd die nodig was voor registratie heel erg mee te vallen. En omdat de medewerkers er zelf het belang van inzien en het aansluit bij hun persoonlijke ontwikkeling voelt het niet als een verplichting”.

“De tijd die nodig bleek voor registratie bleek in de praktijk heel erg mee te vallen.”

Wat vind je de meerwaarde van het beroepsregister?

“Het beroepsregister is een manier om te laten zien dat je aan een bepaald keurmerk voldoet. Niet alleen voor de partijen waar je meewerkt, maar ook intern. Het gaat voor mij ook over beroepstrots. Dat je als sociaal werker laat zien wat je kan. Ik geloof dat sociaal werkers de kwaliteiten hebben om hun werk goed te doen. Wat registratie vooral doet is de professional daar bewust van maken. Het leert ze ‘bewuster bekwaam’ te zijn”.

In hoeverre laten jullie de beroepsregistratie samen vallen met interne processen, zoals scholing en functioneringsgesprekken?

“We hebben een scholingsplan opgesteld en beroepsregistratie heeft daar een vaste plaats in. Dat betekent dus ook dat als we een nieuw iemand in dienst nemen dat we vertellen dat dit onderdeel is van hoe wij hier werken. De ontwikkelplannen uit het register Sociaal Werkers sluiten op individueel niveau ook aan bij de werkafspraken die we met mensen maken tijdens functioneringsgesprekken”.

“Beroepsregistratie heeft een vaste plaats in ons scholingsplan. Het leert onze professionals bewuster bekwaam te zijn.”

En toen was iedereen geregistreerd. Hoe dan verder?

(lacht) “Ja, die vraag stelden we onszelf ook! We hebben samen met Registerplein een bijeenkomst georganiseerd onder titel “Geregistreerd maar hoe nu verder?”. Dat vond ik mooi maatwerk. Tijdens een online presentatie kregen onze professionals te horen wat er van ze wordt verwacht en kwamen er ideeën langs hoe we die registratie vorm konden geven. Het mooie is dat we op teamniveau werken met buddy’s. Dat zijn twee collega’s die telkens met elkaar contact opnemen over hun registratie. Ze stellen elkaar vragen: Hoe ver ben jij met je ontwikkelplannen? Waar loop je tegen aan? Het is veel fijner om op die manier te werken aan je persoonlijke ontwikkeling. Je neemt elkaar er in mee. En het mooie is: dit was een initiatief van één van de medewerkers. Dit is niet iets wat van bovenaf is opgelegd. Collega’s kwamen hier zelf mee”. 

Dit filmpje legt in een minuut uit wat de essentie van het register Sociaal Werkers is.

Waarom hechten jullie zoveel belang aan die persoonlijke ontwikkeling?

“Het vak van sociaal werker wordt complexer. Door corona is bijvoorbeeld eenzaamheid en polarisatie in de samenleving veel meer zichtbaar geworden. Ik denk dat sociaal werkers zich goed moeten voorbereiden op die veranderingen en dat doe je het beste door je bij te scholen. Niet puur omdat het moet, maar omdat je wil bijblijven in je vak. Daar zit natuurlijk een mooie kant aan. Ik zie onderwijs ook als iets dat je jezelf echt mag gunnen”.

Registerplein kent twee services speciaal voor werkgevers: het Werkgeversaccount en de Klankbordgroep. Wat zijn jouw ervaringen hiermee?

“Eerlijk gezegd gebruik ik het Werkgeversaccount niet zoveel. Als een medewerker daar toestemming voor geeft dan kan ik een overzicht van de ontwikkelactiviteiten te zien krijgen. Dat is wel handig als ik een gesprek met die bepaalde medewerker wil voorbereiden. En ik zie tot wanneer de registratieperiode loopt”.

“Wat de Klankbordgroep betreft: het is fijn om daarbij betrokken te zijn. Met verschillende werkgevers praten we twee keer per jaar over de ontwikkelingen in ons vak en kijken we in hoeverre het register Sociaal Werkers nog goed aansluit bij het werk. Het leuke is dat we zo in contact kwamen met andere organisaties. Dan zie je ook hoe divers die organisaties zijn, als je alleen al kijkt naar de omvang. Het is heel goed om te horen hoe ze in andere organisaties omgaan met zaken waar wij ook tegenaan lopen. Om daarvan te leren, dat is heel waardevol”.

Hier leest u alle informatie over het register Sociaal Werkers, onder meer de registratiecriteria. Meer informatie over de presentaties van Registerplein vindt u hier.

Tekst en foto: Peter de Koning