Nieuw: register voor vertrouwenspersonen in de jeugdhulp

Op 1 juli 2022 opent het nieuwe register Vertrouwenspersonen in de Jeugdhulp. Mascha Bakker is opleidingscoördinator bij AKJ, het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg. Zij vertelt waarom dit register er moest komen.

Wat was de reden dat het register Vertrouwenspersonen in de Jeugdhulp er moest komen?

Mascha Bakker: “We willen dat de kennis en kunde van onze vertrouwenspersonen meetbaar is. We laten de buitenwereld zien dat onze vertrouwenspersonen in de jeugdhulp kwaliteit hebben, omdat ze voldoen aan bepaalde eisen. Dat tonen we aan onze cliënten en hun ouders, aan jeugdinstellingen en aan het ministerie van VWS. Waar het ons ook om gaat is dat we zichtbaar zijn als unieke beroepsgroep. De omschrijving ‘vertrouwenspersonen’ wordt op veel plekken gebruikt, maar de vertrouwenspersonen in de jeugdhulp die in dienst zijn van AKJ zijn de enigen die door het Rijk (het ministerie van VWS) worden betaald en dus werkelijk onafhankelijk zijn.”

Wat merken jullie cliënten, de jongeren die te maken krijgen met vertrouwenspersonen in de jeugdhulp, van het register?

MB: “Het belangrijkste is dat ze weten dat er een goed geschoolde medewerker tegenover hen zit. En dat het niet uitmaakt of ze de zorg krijgen in regio A of in regio B. Dat er door de vastgestelde eisen geen verschil is in kwaliteitsniveau tussen de verschillende regio’s.”

Welke rol speelt Registerplein hierin?

MB: “Registerplein is de onafhankelijke toets. Dat het register daar is ondergebracht maakt het transparant. De eisen aan de registratie en het toezicht daarop zijn helder.”

We doen de dingen niet anders dan we ze altijd deden, maar nu tonen we het ook. Met het register maken we de kwaliteit van onze vertrouwenspersonen zichtbaar.

Mascha Bakker, AKJ

Hoeveel professionals komen in aanmerking voor registratie?

MB: “Binnen AKJ werken 90 vertrouwenspersonen in de jeugdhulp. Daarnaast zijn er nog 50 in dienst van Zorgbelang, dat zijn onderaannemers die in bepaalde regio’s het werk van de vertrouwenspersonen in de jeugdhulp doen. In totaal gaat het om ongeveer 140 professionals.”

Wat zijn de gevolgen voor de professionals die de registratie aangaan?

MB: “Eigenlijk is het niet zo heel anders dan hoe het al ging voor het register er was. Veel van onze professionals schoolden zich al bij en werkten er aan om op de hoogte te blijven van de meest recente kennis. Het register maakt die ontwikkeling minder vrijblijvend. Ik denk dat het register medewerkers zich veel meer bewust laat worden van hun scholing en persoonlijke ontwikkeling. Het laat je nadenken over de vraag ‘Waar ben ik sterk in en hoe kan ik daar nog beter in worden?’. Na het aangaan van de registratie is duidelijk wat de komende drie jaar je moet doen om je herregistratie te kunnen behalen.”

Waar bestaat die scholing uit?

MB: “We hebben intern een eigen, geaccrediteerd opleidingsprogramma. Met de komst van het register wordt dat opleidingsprogramma nu ook verankerd. De scholing bestaat uit trainingen, maar ook uit intervisie en casuïstiek. Daarnaast bieden we Good Habits aan. Dat werkt als een soort Netflix waarbij je een keuze hebt uit allemaal verschillende online opleidingen die bijdragen aan je persoonlijke ontwikkeling. Wanneer zo’n opleiding relevant is voor het werk dan mogen ze die opvoeren in de overige deskundigheidsbevordering.”

Wat is het gevolg voor de professionals die hun punten niet halen en dus niet voldoen aan de eisen voor herregistratie?

MB: “De registratieperiode is drie jaar, dus als manager zie je al tijdig wanneer een medewerker die punten niet gaat halen. Dat kan je eerder met elkaar het gesprek aangaan. De termijn bedraagt drie jaar, maar het voldoen aan de criteria kan echt binnen twee jaar. Als werkgever faciliteren we bovendien die scholingsdagen. We bieden zeker de ruimte.”

Meer weten? Ga naar deze pagina om te lezen over het register Vertrouwenspersonen in de Jeugdhulp.

Tekst: Peter de Koning