Registerplein werk zoveel mogelijk samen met partijen in het sociaal werkveld o.a. met beroeps- en vakverenigingen, gemeenten, brancheorganisaties, werkgevers en opleiders.

De missie van Registerplein

Registerplein draagt bij aan de borging en verbetering van de kwaliteit van sociaal professionals, in het bijzonder door toe te zien op de naleving van de (her)registratiecriteria en accreditatiecriteria. Registerplein geeft op een consistente en transparante wijze uitvoering aan deze taken.

Onze kernwaarden zijn: kwaliteit, menselijk en meedenken.