Landelijke Faciliteit CVP Wet zorg en dwang

Om de kwaliteit van de CVP te ondersteunen en te monitoren is er de Landelijke Faciliteit Cliëntenvertrouwenspersonen (CVP) nodig die taken heeft gericht op de borging van de kwaliteit, de continuïteit, de uniformiteit en de onafhankelijkheid van het vertrouwenswerk in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en in de zorg voor mensen met een psychogeriatrische stoornis.
Elke cliënt heeft op grond van de Wzd immers toegang tot een deskundige CVP. De Landelijke Faciliteit CVP maakt het mogelijk om een vergelijkbare kwaliteit te garanderen.
De taken van de Landelijke Faciliteit CVP zijn de kwaliteitstoetsing van de professionele standaard van de CVP zoals die door het Kwaliteitskader en het inkoopkader zijn vastgesteld.

Meer informatie kunt u vinden op de website van stichting Landelijke Faciliteit Cliëntenvertrouwenspersonen in de Wet zorg en dwang