Tarieven

De registratiekosten voor het register Cliëntenvertrouwenspersonen Wzd worden gefinancierd door de landelijke Faciliteit Cliëntenvertrouwenspersonen in de Wet zorg en dwang.

Professionals die voldoen aan de registratiecriteria van het register Cliëntenvertrouwenspersonen Wzd ontvangen daarom geen factuur voor de (jaarlijkse) registratiekosten.

 

Mocht u zich hebben aangemeld voor registratie maar na beoordeling door ons bureau blijkt onverhoopt dat u niet aan de registratiecriteria voldoet, dan wordt er € 25,- aan administratiekosten in rekening gebracht.