Reglement

Vanaf 2022 zijn de toelatingscriteria voor het register Cliëntondersteuners verder gewijzigd. Lees hierover meer op de website van de BCMB.

Bijlage bij dit reglement:

Wilt u meer weten over het behalen van registerpunten? Bijvoorbeeld welke verschillende reflectievormen er bestaan of wat er wordt bedoeld met deskundigheidsbevorderende activiteiten?

Bekijk hier het accreditatiereglement en het document “Overige deskundigheidsbevordering & Reflectie” »