Niveau Test

Voor uw registratie Ervaringsdeskundige moet u uw opleidingsniveau aantonen. Dit kunt u doen door middel van uw behaalde diploma’s of via een niveau test. Deze test wordt afgenomen bij Ixly: www.ixly.com/nl/

  

Test via Registerplein 

Indien u geïnteresseerd bent in het maken van de test kunt u een e-mail sturen aan ed@registerplein.nl daarin de volgende gegevens: uw voor- en achternaam, uw adres, uw e-mailadres en uw geboortedatum. U kunt ook aangeven wat uw opleidingsniveau is. Op dat niveau zal de test starten. 

Via Registerplein ontvangt u de factuur voor het maken van de test. De kosten van de test bij Ixly worden geheel aan u doorberekend. 

De kosten van een test bedragen in 2024 € 110,93 (incl. BTW). 

Na ontvangst van de betaling krijgt u een e-mail op het bij Registerplein bekende e-mailadres met een link naar de test. 

  

Informatie over de test 

Informatie over de test kunt u vinden op https://www.ixly.com/nl/tests-adaptieve-capaciteiten-test 

Hier staat wat voor soort test er wordt afgenomen en op welke onderdelen (abstract, verbaal en numeriek) er wordt getest. 

  

Oefentest 

Ixly biedt op zijn website Gratis Oefentesten | Ixly enkele oefentesten aan. Daarnaast kunt u hier>> uitleg vinden over de verschillende onderdelen van de test. Zo kunt u zich goed voorbereiden op de test. 

  

Hoe gaat de test in zijn werk? 

Voor het maken van de test dient u in het bezit te zijn van een PC of laptop, en een rustige werkplek waar u ongestoord de test kunt maken. Zorg ervoor dat er geen storende factoren om u heen zijn en neem de tijd om de test te maken. 

U krijgt een e-mail van het e-mailadres no-reply@test-toolkit.nl met een link naar de test. 

Eenmaal in de testomgeving krijgt u de volgende instructies: 

Welkom bij de ACT Algemene Intelligentie. 

In deze test worden uw intellectuele capaciteiten gemeten op basis van drie subtests: 

numeriek, abstract en verbaal. 

Het door u gegeven antwoord op een vraag bepaalt welke volgende vraag u krijgt: heeft u een vraag goed, dan krijgt u een iets moeilijkere vraag, heeft u een vraag fout dan krijgt u een makkelijkere vraag. Zo krijgt u altijd vragen die passen bij uw niveau. Het grote voordeel hiervan is dat we uw IQ veel sneller én nauwkeuriger kunnen meten. 

Wanneer de test voldoende betrouwbaar is, wordt deze automatisch beëindigd. Meestal zijn minimaal 10 tot maximaal 17 vragen nodig per subtest. 

De test duurt in totaal maximaal 40 minuten, maar meestal gaat het sneller. Wij raden aan de test in één keer af te ronden. Mocht u toch moeten onderbreken, dan kunt u na een subtest even onderbreken. Dit staat aangegeven op de betreffende schermen. 

Let op: Tijdens het maken van de vragen kunt u niet stoppen met de test: de tijd loopt dan door. 

Voor iedere subtest verschijnt een uitleg met een voorbeeldvraag en oefenvragen. 

Voor elke vraag heeft u 45 seconden de tijd. Vul een antwoord in voordat de tijd verstreken is. Doet u dit niet, dan wordt de vraag fout gerekend. 

U mag een kladblok gebruiken bij het maken van de test. 

Tip: Druk op F11 voordat u de test begint voor een volledig scherm. 

Druk weer op F11 om volledig scherm weer af te sluiten. 

Veel succes met het maken van de test! 

  

Vervolgens krijgt u een voorbeeldvraag en drie oefenopgave. 

Daarna begint de echte test. 

  

Rapportage 

Nadat u de test heeft afgerond ontvangt u per e-mail een rapportage met de uitslag van de test. In deze rapportage kunt u nalezen welk niveau u heeft. U kunt de rapportage vervolgens uploaden op de regel diploma tijdens uw registratie aanvraag. 

  

Herkansing 

De test mag na uitkomst eenmaal herkanst worden. Denkt u hierbij wel aan dat u dan opnieuw kosten verschuldigd bent aan Ixly voor de nieuwe test, en hiervoor een nieuwe factuur ontvangt. 

Mocht ook de 2e test niet de gewenste uitslag hebben, kunt u na 1 (kalender)jaar de test opnieuw herkansen.