GGZ Agogen

De afkorting GGZ staat voor geestelijke gezondheidszorg. De ggz-agoog is gespecialiseerd in het ondersteunen van het persoonlijk en maatschappelijk herstel van mensen met een psychiatrische aandoening of een verslaving. Daarbij kan de beroepsbeoefenaar zowel behandelaar als begeleider zijn.

De ggz-agoog heeft kennis van psychiatrische stoornissen en verslaving en werkt vanuit een biopsychosociale visie en richt zich op het verbeteren van de maatschappelijke participatie van cliënten. Ook heeft hij/zij kennis van psychopathologie, psychofarmaca, beheerst diverse evidence based methodieken en laat zich inspireren door best practices. Uitgangspunt bij behandeling/ begeleiding vormt altijd de beleving en de eigen kracht van de cliënt.

De ggz-agoog werkt zowel in de specialistische GGZ, de basis GGZ als in ambulante en outreachende vormen van zorg en preventie en wijkteams of als Praktijkondersteuner Huisarts GGZ (POH GGZ). Het beroep ggz-agoog is in 2003 opgenomen in de beroepenstructuur van de GGZ die door de minister is vastgesteld en die toentertijd door de Stichting CONO is uitgewerkt.

De ggz-agoog is een gespecialiseerde maatschappelijk werker, SPH-er of Social Worker, staat in de beroepentabel en heeft een eigen AGB code. Het beroep is beschreven in het beroepscompetentieprofiel ggz-agoog en als zodanig door GGZ Nederland vastgesteld in overleg met de Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW) en het Coördinerend Orgaan Opleidingen Agogische Beroepen (COOAB).