Beroepsvereniging

COOAB 2.0 & BPSW

Het initiatief tot het openen van het register GGZ Agogen ligt bij COOAB 2.0 en de BPSW.

Het Coördinerend Orgaan Opleidingen Agogische Beroepen GGZ (COOAB) is het landelijk aanspreekpunt voor onderwijs, nascholing, deskundigheidsbevordering en profilering van het beroep GGZ-agoog.  In het COOAB zijn zowel beroepsbeoefenaars, onderwijsorganisaties (hogescholen) als cliënten vertegenwoordigd. Het COOAB stemt activiteiten  af met de beroepsvereniging  BPSW en met branchevereniging GGZ Nederland.

BPSW is de beroepsvereniging voor professionals in sociaal werk. Als representatieve beroepsvereniging die zichtbaar is in de maatschappij geeft de BPSW stem aan professionals in sociaal werk. De vereniging werkt aan de ontwikkeling, kwaliteitsbewaking en profilering van het sociaal werk en behartigt de belangen van haar leden. Daarnaast biedt de BPSW-school trainingen, masterclasses, intervisie en supervisie.

BPSW
cooab ggz 2.o logo