Kinderwerkers & Jongerenwerkers

Jongerenwerkers begeleiden procesmatig groepen jongeren (meisjes en jongens) in de leeftijd van 12 tot 23 jaar in de vrije tijd, in aansluiting op hun leefwereld en sociale omgeving.

Primaire doelgroep zijn kanszoekende jongeren met een lage sociaal-economische status en opleidingsniveau.

Het jongerenwerk richt zich op gedragsbeïnvloeding, zoals:

  • het leren aangaan van sociale verbindingen met anderen, zoals leeftijdsgenoten, buurtbewoners en organisaties.
  • het bevorderen van persoonlijke ontwikkeling.
  • het stimuleren van maatschappelijke participatie.

Kinderwerkers organiseren activiteiten voor kinderen in de basisschoolleeftijd. In buurthuizen, in brede schoolverband, het speeltuinwerk. Buurtwerkers, bredeschoolcoördinatoren, speeltuinwerkers, pedagogisch medewerkers, kinderopbouwwerkers en combinatie- functionarissen en ‘sociaal makelaars’ zijn allemaal verschillende namen voor professionals in het kinderwerk. De activiteiten van het kinderwerk hebben over het algemeen een recreatieve en educatieve functie.

 

Wilt u zich aanmelden voor het register Kinderwerkers & Jongerenwerkers?

Open dat dit stappenplan. Daarmee wordt het invullen en afronden van uw registratie een stuk makkelijker.