Beroepsvereniging

BVjong heeft ten doel om het kinder- en jongerenwerk in Nederland te bewaken, te versterken en te stimuleren. Dit doen wij voor jou als professional en voor onze jeugd in Nederland. Wij behartigen de belangen van de beroepsgroep in het algemeen, en de voorwaarden waaronder de professie kan worden uitgeoefend in het bijzonder, richting instellingen, politiek en samenleving.

Over BVjong