Beroepsvereniging

Vereniging van Klachtenfunctionarissen in de Gezondheidszorg (VKIG)

De Vereniging van Klachtenfunctionarissen in de gezondheidszorg (VKIG) brengt Klachtenfunctionarissen in Nederland samen.

VKIG behartigt de belangen van de beroepsgroep, bewaakt de kwaliteit van het vak en is een waardevolle gesprekspartner in haar relaties en haar leden.