Tarieven

Om geregistreerd te staan in het register Klachtenfunctionarissen in de gezondheidszorg brengt Registerplein registratiekosten in rekening. Deze registratiebijdrage wordt gebruikt om kostendekkend te kunnen werken op het bureau.

De jaarlijkse registratiebijdrage is voor leden van de VKIG € 106,- incl. BTW. Niet leden van de VKIG betalen € 147 incl. BTW.

Bij aanmelding betaalt u de kosten voor het eerste registratiejaar en de aanmeldkosten per Ideal of bankoverschrijving. Daarna ontvangt u jaarlijks een factuur per e-mail.

Mocht u zich hebben aangemeld voor registratie maar na beoordeling door ons bureau onverhoopt niet aan de registratiecriteria voldoen, dan brengen wij € 25,- behandeltarief in rekening.

[tarieven]