Tarieven

Tarieven per 1 januari 2022

Om geregistreerd te staan in het register Klachtenfunctionarissen in de gezondheidszorg brengt Registerplein registratiekosten in rekening. Deze registratiebijdrage wordt gebruikt om kostendekkend te kunnen werken op het bureau.

 

De jaarlijkse registratiebijdrage is voor leden van de VKIG € 96,- incl. BTW. Niet leden van de VKIG betalen € 135 incl BTW. Bij aanmelding betaalt u de kosten voor het 1e registratiejaar per Ideal of bankoverschrijving. Daarna ontvangt u jaarlijks een factuur.

 

Mocht u zich hebben aangemeld voor registratie maar na beoordeling door ons bureau onverhoopt niet aan de registratiecriteria voldoen, dan brengen wij € 50,- behandeltarief in rekening.

[tarieven]