Maatschappelijk Werkers

De missie van het maatschappelijk werk is bevorderen dat mensen in onze samenleving tot hun recht komen, als mens en als burger. Maatschappelijk werkers streven ernaar dat mensen zich in wisselwerking met hun sociale omgeving zo goed mogelijk kunnen ontplooien, naar hun eigen aard, behoeften en opvattingen, en dat ze rekening houden met anderen met wie zij samenleven (Beroepsprofiel, BPSW 2006).

Maatschappelijk werkers ondersteunen mensen bij het oplossen van en omgaan met hun problemen in hun dagelijks leven of in hun werk. Dit kan van korte, maar ook van langere duur zijn. Huurschuld of werkloosheid kunnen redenen zijn voor mensen om hulp te vragen, maar bijvoorbeeld ook opvoedings- of relatieproblemen. Door deze en andere problemen kunnen mensen depressief, verdrietig of opstandig worden en ze weten dan vaak niet hoe ze daar uit moet komen. Dit zijn voorbeelden van psychosociale problemen. Maatschappelijk werkers helpen de cliënt door hem inzicht te geven in zijn problemen en hem nieuwe vaardigheden te leren.

Samen wordt gewerkt aan het vergroten van de mogelijkheden om die problemen op te lossen. De hulp die de maatschappelijk werker biedt is op vrijwillige basis. Wat cliënten met de maatschappelijk werker bespreken, wordt uiteraard vertrouwelijk behandeld. Maatschappelijk werkers werken bijvoorbeeld in: Algemene opvang, Bedrijven, Ziekenhuizen, Verpleeg- en verzorgingshuizen, Jeugd- en gezinszorg, Geestelijke gezondheidszorg, Scholen, Revalidatie, Reclassering.