Mantelzorgmakelaars

Mantelzorgers moeten veel bordjes tegelijk in de lucht houden. Het valt niet altijd mee om de balans te houden tussen zorgtaken, werk en privé. De mantelzorgmakelaar helpt om die balans (terug) te vinden. De mantelzorgmakelaar is dé professional die mantelzorgers ondersteunt bij alle regeltaken rond de zorg. Daarbij gaat het over de mantelzorg zelf, maar ook over hoe je dat kunt combineren met werk en/of andere verplichtingen. De mantelzorgmakelaar luistert, informeert én regelt, maar de mantelzorger houdt altijd zelf de regie.

De mantelzorgmakelaar weet de weg in de (bureaucratie van de) zorg. Zij/hij maakt samen met de mantelzorger een overzicht van alles wat er moet gebeuren om de zorg voor de naaste te organiseren en brengt in kaart welke ondersteuning er nodig is. Van zorg en welzijn, wonen, tot inkomen, wet- en regelgeving en verzekeringen. Zo krijgt de mantelzorger snel overzicht van wat er nog geregeld moeten worden. Als duidelijk is wat er moet gebeuren, zet de mantelzorgmakelaar haar/zijn kennis in om oplossingen te vinden. Op basis van de objectieve informatie van de mantelzorgmakelaar neemt de mantelzorger zelf een besluit wat de mantelzorger voor hem gaat doen.

De mantelzorgmakelaar regelt bijvoorbeeld de toegang tot algemene voorzieningen en/of maatwerk, of de aanvraag van een persoonsgebonden budget (pgb). Als het nodig is, neemt de mantelzorgmakelaar tijdelijk regeltaken van de (overbelaste) mantelzorger over. En als de zorgtaken tot problemen op het werk leiden, bemiddelt de mantelzorgmakelaar tussen mantelzorger en werkgever/instanties. Ook kan de mantelzorgmakelaar vervangende mantelzorg (respijtzorg) regelen, zodat de mantelzorger weer even op adem kan komen.

Een mantelzorgmakelaars heeft een gedegen (post-hbo)opleiding achter de rug. Zij/hij kent de wet- en regelgeving (Jeugdwet, Wmo, Zorgverzekeringswet, Wet langdurige zorg, Participatiewet) en weet wat er op de verschillende beleidsterreinen gebeurt. Ook is de mantelzorgmakelaar goed op de hoogte van welke organisaties in de regio zich hiermee bezighouden (sociale kaart). Een mantelzorgmakelaar kan als zelfstandige werken of in dienst van een welzijns- of zorgorganisatie.

Met de inschrijving in het Register voor Mantelzorgmakelaar laat de mantelzorger zien professioneel met het vak bezig zijn en te (blijven) voldoen aan de eisen die de Beroepsvereniging voor Mantelzorgmakelaars stelt.

 

Ledenportaal BMZM/Registerplein

Bent u lid van de BMZM? Dan kunt u hier inloggen voor het ledenportaal.