Beroepsvereniging

De beroepsvereniging van mantelzorgmakelaars (BMZM) brengt mantelzorgmakelaars in Nederland samen.
BMZM behartigt de belangen van de beroepsgroep, bewaakt de kwaliteit van de dienstverlening en wil een klankbord en vraagbaak zijn voor branchegenoten, overheid, semi-overheid en bedrijfsleven.