Tarieven

Tarieven per 1 januari 2022 Om geregistreerd te staan in het register GGZ Agogen brengt Registerplein registratiekosten in rekening. Deze registratiebijdrage wordt gebruikt om kostendekkend te kunnen werken op het bureau. De jaarlijkse registratiebijdrage is € 96,- incl. BTW. Dit tarief geldt zowel voor een registratie Basis als voor een registratie Plus. Voor GGZ Agogen in opleiding…

lees meer »

Beroepsvereniging

COOAB 2.0 & BPSW Het initiatief tot het openen van het register GGZ Agogen ligt bij COOAB 2.0 en de BPSW. Het Coördinerend Orgaan Opleidingen Agogische Beroepen GGZ (COOAB) is het landelijk aanspreekpunt voor onderwijs, nascholing, deskundigheidsbevordering en profilering van het beroep GGZ-agoog.  In het COOAB zijn zowel beroepsbeoefenaars, onderwijsorganisaties (hogescholen) als cliënten vertegenwoordigd. Het…

lees meer »

Beroeps-competentieprofiel

Beroepscompetentieprofiel GGZ Agoog MOVISIE ontwikkelde in opdracht van GGZ Nederland het beroepscompetentieprofiel (BCP) voor de GGZ-agoog, werkzaam binnen de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg op hbo-niveau. In de competentieprofielen wordt vanuit de beroepscontext en (recente) ontwikkelingen in de ggz de vertaling gemaakt naar kerntaken van de agoog en de bijbehorende competenties. Ook worden de meest voorkomende…

lees meer »

Specialisatie

Specialisatie Orthopedagogiek Orthopedagogiek is een specialisatie binnen de opvoedkunde (pedagogiek) gericht op het behandelen van mensen met een mentale en/of fysieke beperking en mensen die zich in een problematische leer- of opvoedingssituatie bevinden. Sociaal agogen, die gespecialiseerd zijn in orthopedagogiek, zijn herkenbaar in het register. Indien u een Registratie Plus aanvraagt of verlengt, dan kunt…

lees meer »

Beroepscode

Beroepscode Sociaal Agogen Elke beroepsgroep kent zijn eigen wetten en regels in de dagelijkse werkpraktijk ;ze bepalen voor een groot deel het handelen van een professional. Deze afspraken en ongeschreven regels noemt men beroepsethiek. De beroepsethiek is vertaald in een beroepscode. Bekijk hier de beroepscode voor de sociaal agogisch werker.

lees meer »

Beroepsvereniging

Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW) De BPSW is de beroepsvereniging achter het register Sociaal Agogen. Als representatieve beroepsvereniging die zichtbaar is in de maatschappij geeft de BPSW stem aan professionals in sociaal werk. De vereniging werkt aan de ontwikkeling, kwaliteitsbewaking en profilering van het sociaal werk en behartigt de belangen van haar leden. Daarnaast…

lees meer »

Tarieven

Tarieven per 1 januari 2022 Om geregistreerd te staan in het register Sociaal Agogen brengt Registerplein registratiekosten in rekening. Deze registratiebijdrage wordt gebruikt om kostendekkend te kunnen werken op het bureau. De jaarlijkse registratiebijdrage is € 96,- incl. BTW. Dit tarief geldt zowel voor een registratie Basis als voor een registratie Plus. Bij aanmelding betaalt u de kosten…

lees meer »

Formulieren

Download hier handige digitaal invulbare formats van verklaringen. U kunt deze ingevuld uploaden in uw online dossier om zo aantoonbaar te maken dat u aan de registratienorm voldoet en deskundigheidsbevorderende activiteiten volgt. Als u het formulier aanklikt dan opent deze zich in een nieuw tabblad. Daarna dient u het formulier eerst te downloaden om het vervolgens…

lees meer »

Beroepscode

Beroepscode voor de Sociaal Raadsman Elke beroepsgroep kent zijn eigen wetten en regels in de dagelijkse werkpraktijk; ze bepalen voor een groot deel het handelen van een professional. Deze afspraken en ongeschreven regels noemt men beroepsethiek. De beroepsethiek is vertaald in een beroepscode. Download hier de beroepscode voor de Sociaal Raadsman in PDF. Beroepscode Sociaal…

lees meer »

Beroepsvereniging

Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden (LOSR) De LOSR heeft voor de beroepsregistratie de beroepscode en het functieprofiel geactualiseerd. Deze sluiten nu aan bij de beroepscode van sociaal werkers die straks ook bij Registerplein wordt opgenomen. Beroepsregistratie betekent dat je als Sociaal raadsman\vrouw laat zien dat je expert bent in je vak én dat je permanent bijleert. Het…

lees meer »