Beroepsvereniging

Beroepsvereniging van Psychodiagnostisch Werkenden

De beroepsvereniging van Psychodiagnostisch Werkenden (VVP) brengt Psychodiagnostisch Werkenden in Nederland samen.

VVP behartigt de belangen van de beroepsgroep, bewaakt de kwaliteit van de dienstverlening en wil een klankbord en vraagbaak zijn voor branchegenoten, overheid, semi-overheid en bedrijfsleven.