Sociaal Agogen

Zelfbeschikking is een belangrijke waarde in het leven van mensen, vooral als zij voor hun zelfredzaamheid afhankelijk worden van professionals. Sociaal agogen bevorderen dat de cliënt in wisselwerking met zijn omgeving tot zijn recht komt. Sociaal agogen werken onder andere met hulpbehoevende jeugd, ouderen en verstandelijk gehandicapten.

Sociaal agogen beoefenen de leer van het doen veranderen van mensen. Dit behoort tot de sociale wetenschap. Ze bestuderen hoe mensen veranderen en geven aanwijzingen over de manier waarop de veranderingsprocessen kunnen worden beïnvloed. Sociaal agogen geven ook voorschriften om menselijke veranderingsprocessen inzichtelijk te maken.