Beroepsvereniging

Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW)

De BPSW is de beroepsvereniging achter het register Sociaal Agogen. Als representatieve beroepsvereniging die zichtbaar is in de maatschappij geeft de BPSW stem aan professionals in sociaal werk. De vereniging werkt aan de ontwikkeling, kwaliteitsbewaking en profilering van het sociaal werk en behartigt de belangen van haar leden. Daarnaast biedt de BPSW-school trainingen, masterclasses, intervisie en supervisie.

BPSW