Specialisatie

Specialisatie Orthopedagogiek

Orthopedagogiek is een specialisatie binnen de opvoedkunde (pedagogiek) gericht op het behandelen van mensen met een mentale en/of fysieke beperking en mensen die zich in een problematische leer- of opvoedingssituatie bevinden. Sociaal agogen, die gespecialiseerd zijn in orthopedagogiek, zijn herkenbaar in het register.

Indien u een Registratie Plus aanvraagt of verlengt, dan kunt u zich ook aanmelden voor de specialisatie Orthopedagogiek, waartoe het register toegang biedt. U kunt ook tussentijds een verzoek indienen waarbij u de vereiste documenten als bijlage toevoegt. Hoe u dit doet kunt u nalezen in het stappenplan aanvraag specialisatie OP.

De extra registratiecriteria voor de specialisatie Orthopedagogiek zijn:

  • In het bezit van akte Pedagogiek MO-B, of de Master Pedagogiek met aantekening Orthopedagogiek (voorheen Hogere Kaderopleiding Pedagogiek met specialisatie Orthopedagogiek). Voor de specialisatie Orthopedagogiek is 2080 uur werkervaring na diplomering vereist als orthopedagoog en dient u momenteel 16 uur per week werkzaam te zijn als orthopedagoog.

Bij herregistratie na 5 jaar dient u het volgende aan te tonen:

  • Totaal minimaal 150 uur aan deskundigheidsbevordering, waarvan:
    • Minimaal 50 uur geaccrediteerde deskundigheidsbevordering
    • Minimaal 50 uur reflectie
      LET OP: 50 procent van de registerpunten voor geaccrediteerde deskundigheidsbevordering en reflectie dient te zijn behaald op het gebied van orthopedagogiek.

Download hier de formats van diverse verklaringen die u kunt gebruiken voor uw registratie.