Beroepscode

Beroepscode voor de Sociaal Raadsman

Elke beroepsgroep kent zijn eigen wetten en regels in de dagelijkse werkpraktijk; ze bepalen voor een groot deel het handelen van een professional. Deze afspraken en ongeschreven regels noemt men beroepsethiek. De beroepsethiek is vertaald in een beroepscode.

Download hier de beroepscode voor de Sociaal Raadsman in PDF.

In een beroepsprofiel wordt de essentie van een beroep vastgelegd. Een onderdeel van het beroepsprofiel is het competentieprofiel; ook wel functieprofiel genoemd. Een competentieprofiel is een verzameling van (deel)competenties en bijbehorende gedragsindicatoren, nodig om een bepaalde functie uit te oefenen. Het is dus geen opsomming van taken maar een opsomming van gedragsindicatoren die nodig zijn om een job uit te kunnen oefenen. De competenties hebben naast gedrag betrekking op kennis en vaardigheden.

Download hier het functieprofiel Sociaal Raadslieden in PDF.