Beroepsvereniging

Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden (LOSR)

De LOSR heeft voor de beroepsregistratie de beroepscode en het functieprofiel geactualiseerd. Deze sluiten nu aan bij de beroepscode van sociaal werkers die straks ook bij Registerplein wordt opgenomen. Beroepsregistratie betekent dat je als Sociaal raadsman\vrouw laat zien dat je expert bent in je vak én dat je permanent bijleert. Het register is ook bedoeld voor startende Sociaal raadslieden en vrijwilligers die werken bij organisaties die Sociaal Juridische Dienstverlening aanbieden. De Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden (LOSR) is aangesloten bij Sociaal Werk Nederland.

De wereld van het sociaal werk, waaronder sociaal juridische dienstverlening, verandert sterk en daarmee ook de positie van sociaal raadslieden. Zo zien we sociaal raadslieden (deels) opgaan in wijkteams, onderdeel worden van schuldhulpverlening of juist als zelfstandige dienst aanvullend opereren voor burgers en andere dienstverleners. Bovendien gaan Sociaal raadslieden coachende werkzaamheden verrichten voor andere professionals en vrijwilligers. Dat alles kan betekenen dat sociaal raadslieden op grotere afstand van hun moederorganisatie komen te staan. Dan moet de kwaliteit van de individuele Sociaal raadsman/vrouw goed geborgd zijn. Ook als de raadsman/vrouw van werkgever verandert. Beroepsregistratie ondersteunt dit.