Commissie ethiek en beroepscode

Ethische commissie

Voor het register Sociaal Werkers is een ethische commissie ingericht die professionals adviseert bij hun afwegingen en hun reflectie op de beroepspraktijk. De beroepscode biedt het kader daarvoor. Als sociaal werker kun je zelf advies van de ethische commissie vragen. Het advies heeft geen formele status zoals tuchtrecht, maar heeft wel betekenis: de commissie geeft professionals advies ‘waarmee zij verder kunnen’ en waarvan zij en de hele beroepsgroep kunnen leren.

Meer informatie over de leden van de ethische commissie vind je onder kennismaking, een casus kun je hier indienen en de adviezen die de ethische commissie heeft gegeven vind je in de bibliotheek.

 

Beroepscode voor de Sociaal Werker

Bij registratie in het register Sociaal Werkers onderschrijf je de Beroepscode voor de sociaal werker. In de beroepscode heeft de beroepsgroep haar beroepsethiek vastgelegd. Het gaat om normen die aangeven wat gewenst gedrag van professionals is.

Een beroepscode helpt je in je dagelijkse werk om doordachte keuzes te maken en besluiten te nemen. En bij het achteraf kunnen verantwoorden hiervan. Soms zijn er immers lastige situaties of dilemma’s die vragen om de afweging: wanneer maak ik de beste keuze of neem ik het beste besluit? Aan cliënten, burgers en werk- en opdrachtgevers geeft de code duidelijkheid over wat zij mogen verwachten van (het gedrag van) sociaal werkers. De beroepscode laat daarnaast zien waar je als beroepsgroep voor staat. Op de website van Sociaal Werk Versterkt kun je meer lezen over de beroepscode.

Kennismaking

Korte kennismaking met de commissieleden van de Ethische Commissie.

Moresprudentie en Adviezen

Adviezen van de Ethische Commissie.

Casus indienen

Hoe kan een geregistreerd professional zelf een casus indienen.