Vertrouwenspersonen in de Jeugdhulp

De kerntaken van vertrouwenspersonen in de jeugdhulp zijn: 

  • Informatie en advies. Wij geven antwoord op vragen van cliënten, geven advies en leggen uit hoe de jeugdhulpverlening werkt.  
  • Ondersteuning. Wij ondersteunen cliënten bij het verwoorden, indienen en afhandelen van klachten over de jeugdhulp. Wij bewaken de procedurele afhandeling van klachten en begeleiden het (vervolg)traject naar de klachten- en/of bezwaarcommissie.  
  • (Groeps)bezoeken. Wij bezoeken alle jeugdigen in de (semi)-residentiële jeugdhulp volgens een vaste frequentie en door een vaste vertrouwenspersoon.
    Daarnaast kunnen jeugdigen zelf contact opnemen met de vertrouwenspersoon buiten de (groeps-)bezoeken om. 
  • Voorlichting. Wij geven informatie over rechten en rechtspositie in de jeugdhulp aan jongeren, ouders en verzorgers. En waar nodig aan professionals. Dit doen we tijdens groepsbezoeken en voorlichtingsbijeenkomsten. Wij richten ons op alle cliënten en professionals in de jeugdhulp.  
  • Signalering. Wij signaleren verbeterpunten en rapporteren daarover eerst aan de betrokken instantie. Hiermee dragen we bij aan kwaliteitsverbetering van de jeugdhulp. De Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk geweld maakt deel uit van de werkwijze van de vertrouwenspersonen.