Gedragscode

Gedragscode vertrouwenspersonen in de jeugdhulp 

Elke beroepsgroep kent zijn eigen wetten en regels in de dagelijkse werkpraktijk ;ze bepalen voor een groot deel het handelen van een professional. Deze afspraken en ongeschreven regels noemt men beroepsethiek. De beroepsethiek is vertaald in een gedragscode. 

Bekijk hier de gedragscode voor de vertrouwenspersonen in de jeugdhulp (op het intranet van JeugdStem) .