Voor al onze medewerkers met een MBO of HBO diploma is het mogelijk om geregistreerd te worden in een van de registers.

 

Diploma

In 2019 bereikte Registerplein het bericht dat er gefraudeerd wordt met diploma’s. Met name de sectoren techniek en zorg werden genoemd. Dit heeft Registerplein doen besluiten om de echtheid van diploma’s strenger te gaan controleren.

Daarom dient u vanaf 1 januari 2020 naast de scan van uw diploma ook een gewaarmerkt uittreksel uit ‘Mijn diploma’s’ (DUO) aan te tonen.

Hoe en waar kunt u dit uittreksel opvragen?

Van veel diploma’s is bij ‘Mijn diploma’s’ een uittreksel van de diplomagegevens beschikbaar. Deze kunt u digitaal opvragen en downloaden. U krijgt dan een gewaarmerkt uittreksel dat digitaal is ondertekend door DUO.

Klik hier om dit uittreksel te downloaden

Geldt dit voor alle diploma’s?

Indien uw diploma is behaald na 1996 (HBO) of na 2007 (MBO) dient u ook een uittreksel uit het diplomaregister toe te voegen. Is uw diploma niet opgenomen bij DUO, dan volstaat alleen de scan van uw diploma.

Wat zijn de kosten?

MBO-diploma’s vanaf 2007 zijn gratis op te vragen.

HBO-diploma’s vanaf 1996 zijn gratis op te vragen.

Digitaal uittreksel

Een digitaal uittreksel van DUO is voorzien van een digitale handtekening. Registerplein ontvangt het door DUO afgegeven pdf. Bij het bewerken van een Pdf (bijv. door het om te zetten naar Word) verdwijnt deze handtekening. Deze wordt dan niet meer door Registerplein geaccepteerd.

Wanneer moet u dit uittreksel aantonen?

Bij het indienen van uw dossier uploadt u uw diploma + het digitale uittreksel van DUO.

Dit geldt voor MBO-diploma’s die zijn afgegeven zijn na 1 januari 2007 en HBO-diploma’s die zijn afgegeven na 1 januari 1996.

Wanneer u een diploma van voor genoemde data heeft dan hoeft u geen DUO-uittreksel toe te voegen. Het mag wel, maar de kosten voor een dergelijke aanvraag zijn substantieel.