"Binnen een maand was mijn registratie in het beroepsregister geregeld; van aanmelding tot afronding".

Registerpunten behalen

Een beroepsregistratie vraagt om het continu blijven volgen van deskundigheidsbevorderende activiteiten. Activiteiten die hieronder vallen zijn o.a. opleidingen, trainingen, reflectie, congresbezoek of het geven van een presentatie. De activiteiten moeten zorgen voor nieuwe kennis en inzichten op ontwikkelingen binnen het vakgebied.

Indeling deskundigheidsbevorderende activiteiten

Een professional biedt zijn deskundigheidsbevorderende activiteiten aan via een upload in zijn eigen online registratiedossier. Registerplein beoordeelt deze activiteit aan de hand van het beroepscompetentieprofiel en kent hier registerpunten aan toe. Er moet een minimum aantal punten in 5 jaar behaald worden.

De verplichte trajecten zijn: geaccrediteerde deskundigheidsbevordering en reflectie. Natuurlijk zijn er ook activiteiten die niet geaccrediteerd zijn of niet onder reflectie vallen. In dat geval mogen deze worden geplaatst onder “overige deskundigheidsbevordering”. Aan dit traject is wel een maximum aantal punten verbonden.

Wat is wat?

Onder geaccrediteerde deskundigheidsbevordering vallen activiteiten die beoordeeld zijn door Registerplein op relevantie voor de beroepsgroep. Voorbeelden van vormen van scholing zijn: training, cursus, college, lezing, seminar, congres, E-learning of webinar. Handig om te gebruiken is de cursusagenda. Hierin vind u alle geaccrediteerde scholing ingedeeld per beroepsgroep.

Registerpunten voor reflectie kunnen behaald worden met supervisie, intervisie, casuïstiekbespreking, werkgerichte coaching, mentorschap, (inter)collegiale consultatie en werkbegeleiding. Onder het item formats van elk register vindt u handige invulverklaringen klaar waarmee reflectie op de juiste manier kan worden aangetoond.

Overige deskundigheidsbevordering zijn activiteiten die volgens de criteria niet aangemerkt kunnen worden als geaccrediteerde deskundigheidsbevordering maar wel ervoor zorgen dat de professional zijn beroep beter kan uitoefenen.

Hoeveel registerpunten per registratieperiode en op welk traject behaald moeten worden, verschilt per register. U kunt dit teruglezen in het registratiereglement van het desbetreffende register.

Wilt u meer weten over het behalen van registerpunten? Bijvoorbeeld welke verschillende reflectievormen er bestaan of wat er wordt bedoeld met deskundigheidsbevorderende activiteiten? Lees hier meer.