In de handige cursusagenda vind ik veel passende scholingen voor onze medewerkers.

Scholing

Een beroepsregistratie bij Registerplein staat in het teken van onder andere scholing. Met scholing wordt niet alleen een opleiding bedoeld maar alle deskundigheidsbevorderende activiteiten die gericht zijn op het verwerven en/of onderhouden van relevante kennis en vaardigheden voor de uitoefening van het beroep.

Deskundigheidbevordering

Voorbeelden van scholingsvormen zijn: training, cursus, college, lezing, seminar, congres, E-learning en een webinar.

Ook het doen aan reflectie in de vorm van supervisie, intervisie, casuïstiekbespreking, werkgerichte coaching en werkbegeleiding, vallen onder deskundigheidsbevorderende activiteiten.

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering

Veel registers werken met geaccrediteerde deskundigheidsbevordering. Een accreditatie geeft aan dat de scholing relevant is voor de beroepsuitoefening en dat de scholing bijdraagt aan de competentieversterking en het methodisch handelen van de sociaal professional. Als een scholing geaccrediteerd wordt, betekent dit dat Registerplein registerpunten toegekend heeft aan deze scholing.
Opleiders kunnen hun scholing gemakkelijk online laten accrediteren bij Registerplein.

Hier kunt u lezen hoe u accreditatie aan kunt vragen.

Cursusagenda

Wanneer een scholing is geaccrediteerd door Registerplein wordt deze zichtbaar in de cursusagenda. In de cursusagenda zoeken vele professionals dagelijks gemakkelijk naar een scholing die voor hen relevant is, in de gewenste plaats en eventueel bij het gewenste opleidingsinstituut.

Voor interne scholingen kan ervoor worden gekozen deze niet zichtbaar te laten zijn in de cursusagenda.