Gelukkig kunnen wij als werkgever onze interne trainingen ook laten accrediteren.

Accreditatie

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering

Onder geaccrediteerde deskundigheidsbevordering vallen alle cursussen, trainingen, opleidingen, symposiums, workshops en andere activiteiten die door aanbieders en opleiders zijn aangeboden bij, en zijn geaccrediteerd door Registerplein. Het accreditatiereglement voor geaccrediteerde deskundigheidsbevordering is hierna te lezen.

Het complete aanbod geaccrediteerde deskundigheidsbevordering is gepubliceerd in de cursusagenda van Registerplein tenzij de opleider anders heeft verzocht.
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering heeft een uniek kenmerk: het ID nummer dat ook in de cursusagenda staat vermeld. Uw medewerkers moeten dit ID nummer ook vermelden bij het invoeren van de deskundigheidsbevordering in het eigen online dossier. Opleidingen zonder ID nummer vallen onder overige deskundigheidsbevordering.

Voor geaccrediteerde deskundigheidsbevordering geldt een minimum te behalen aantal registerpunten. Dit minimum staat vermeld in het registratiereglement van het register waarin u medewerker is ingeschreven. Dat betekent dat er van uw medewerkers wordt verwacht wordt dat zij hieraan het vermelde aantal uren of méér besteden.

Accreditatiesysteem

Registerplein maakt gebruik van het online registratie- en accreditatiesysteem: PE-online. Opleiders (aanbieders van ontwikkel- en deskundigheidsbevorderende activiteiten) kunnen via dit systeem een accreditatieaanvraag aanbieden. Registerplein beoordeelt deze aanvragen en kijkt of deze bijdraagt aan de competentieversterking, de vaardigheden en de beroepsrelevantie van de aangevraagde registers.

Berekening registerpunten

De netto tijdsduur van een deskundigheidsbevorderende activiteit wordt uitgedrukt in registerpunten met in achtneming van de volgende criteria:

 • Eén uur netto scholing is één punt
 • Bij de berekening van de netto scholingsduur is niet inbegrepen:
  • Ontvangst, koffiepauzes, lunches, diners, borrels, etc.
  • Reizen en vrijetijdsbesteding.
  • Welkomstspeeches, inleidingen, aankondigingen van sprekers en prijsuitreikingen.
  • Discussietijd zonder aantoonbare educatieve doelstelling aan het einde van een scholingsactiviteit.
  • Programmaonderdelen die niet aan de definitie van scholing voldoen.
 • In het register Sociaal Werkers wordt gerekend in aantallen  ontwikkelactiviteiten in plaats van in uren en registratiepunten.