Heel fijn dat er waardering is voor niet geaccrediteerde scholing.

Overige deskundigheidsbevordering

Uw werknemers kunnen op meerdere manieren hun professionaliteit vergroten. Hoewel de basis wordt gevormd door scholing en reflectie is het ook mogelijk om meer deskundigheid te verwerven door bijvoorbeeld een boek te schrijven, een interview of een presentatie te geven.

Een overzicht van overige deskundigheidsbevorderende activiteiten staat in de lijst Overige deskundigheidsbevordering & reflectie met vermelding van het aantal scholingspunten.
Bij overige deskundigheidsbevordering geldt geen minimum aan te behalen punten. Zo kan bijvoorbeeld niet van elke professional verwacht worden dat hij/zij een presentatie geeft of een artikel schrijft. Voor het behalen van de registratienorm hoeven uw werknemers in deze categorie dus geen punten te behalen, maar het mag wel.

De activiteiten die niet volgens de criteria aangemerkt kunnen worden als geaccrediteerde deskundigheidsbevordering of als reflectie, kunnen geregistreerd worden als overige deskundigheidsbevordering. Overige deskundigheidsbevordering moet relevant zijn voor de beroepsuitoefening van het register waarbij ze worden opgegeven. Registerplein heeft per register formulieren ontwikkelt waarmee uw werknemers opgave kunnen doen van bijeenkomsten van overige deskundigheidsbevordering. Deze formulieren staan bij het hoofdstuk 'formats' bij elke register.

Berekening registerpunten

De netto tijdsduur van een deskundigheidsbevorderende activiteit wordt uitgedrukt in registerpunten met in achtneming van de volgende criteria:

 • Eén uur netto scholing is één punt
 • Bij de berekening van de netto scholingsduur is niet inbegrepen:
  • Ontvangst, koffiepauzes, lunches, diners, borrels, etc.
  • Reizen en vrijetijdsbesteding.
  • Welkomstspeeches, inleidingen, aankondigingen van sprekers en prijsuitreikingen.
  • Discussietijd zonder aantoonbare educatieve doelstelling aan het einde van een scholingsactiviteit.
  • Programmaonderdelen die niet aan de definitie van scholing voldoen.
 • In het register Sociaal Werkers wordt gerekend in aantallen  ontwikkelactiviteiten in plaats van in uren en registratiepunten.