Tariefswijzigingen per 1-1-2023

Per 1 januari 2023 wijzigt Registerplein de tarieven voor registratie. Dat doen we niet graag, maar het is wel nodig.

Ook bij Registerplein merken we de gevolgen van de inflatie en de gestegen energieprijzen. In de meeste voorgaande jaren kozen we er voor om prijsstijgingen niet door te rekenen in onze tarieven, omdat we deze eerder konden opvangen in onze eigen bedrijfsvoering.

Voor 2023 ontkomen we er niet aan onze tarieven te verhogen. We besluiten wel de prijsstijgingen niet helemaal door te rekenen in de tarieven. Voor komend jaar nemen we als Registerplein een deel van de loon- en prijsstijgingen voor onze rekening. De bestaande kortingsregelingen blijven ongewijzigd.

De nieuwe tarieven zijn:
Register Cliëntondersteuners: € 101,00 inclusief BTW.
Register Gezinshuisouders: € 101,00 inclusief BTW.
Register GGZ Agogen: € 101,00 inclusief BTW.
Register Kinderwerkers / Jongerenwerkers: € 101,00 inclusief BTW.
Register Klachtenfunctionarissen in de gezondheidszorg: € 140,00 inclusief BTW.
Register Maatschappelijk Werk: € 101,00 inclusief BTW.
Register Mantelzorgmakelaars: € 101,00 inclusief BTW.
Register Psychodiagnostisch Werkenden: € 130,50 inclusief BTW.
Register Sociaal Werkers: € 79,00 inclusief BTW.
Register Vertrouwenspersonen in de jeugdhulp: € 101,00 inclusief BTW.

Een totaal overzicht met de bestaande kortingsregelingen vindt u op deze pagina.