Met het werkgeversaccount van Registerplein heb ik een overzicht van al mijn geregistreerde mederwerkers.

Het werkgeversaccount van Registerplein

Bij Registerplein is het mogelijk om middels een werkgeversaccount de voortgang van geregistreerde medewerkers binnen uw organisatie te volgen. In een oogopslag kunt u zien wanneer het einde van de registratieperiode is en met een muisklik welke activiteiten zij al hebben toegevoegd aan hun online dossier. Zo voorkomt u verrassingen en kunt u de voortgang van de registratie bijvoorbeeld aan de orde brengen in een functioneringsgesprek of jaargesprek.
Als medewerker is het ook mogelijk om meerdere managers toe te voegen zodat elke manager alleen inzicht heeft in de eigen medewerkers.
Nadat u een account heeft aangevraagd en deze is toegewezen, is het voor de medewerker mogelijk om u inzage te geven in zijn/haar online eigen dossier.

Het initiatief voor de koppeling ligt bij de medewerker in verband met de AVG.
Er zijn aan dit account géén kosten verbonden.

Hoe kunt u een werkgeversaccount aanvragen?

Registerplein werkt met PE-online. Eerst dient er een account aangemaakt te worden. Dit kunt u hier doen.
Klik op 'account aanvragen' en vul de gevraagde gegevens in en klik op ‘Ok’.
Per e-mail worden de inloggegevens naar u toegestuurd.

Log vervolgens hier in.

Autorisatie verleend door Registerplein

Registerplein zal uw aanvraag tot autorisatie als werkgever in behandeling nemen en goedkeuren.

Vestigingen

Nadat Registerplein uw autorisatie heeft goed gekeurd kunt u bij Vestigingen
managers/leidinggevenden toevoegen. Werknemers kunnen dan hun eigen manager/leidinggevende selecteren.

Vergeet niet bij het aanmaken van de manager/leidinggevende de nieuwe inloggegevens naar de desbetreffende managers/leidinggevende te versturen.
Een manager logt in met zijn eigen inloggegevens en ziet alleen de professionals die hem/haar hebben geselecteerd.

Professionals

Bij Professionals ziet u een overzicht van de medewerkers die zich hebben gekoppeld aan uw organisatie.

U ziet in het overzicht:

• in welk register uw medewerkers zich hebben geregistreerd.
• de geboortedatum van de medewerker.
• het registratienummer van de medewerker.
• de factuurdatum.
• de einddatum van de laatste registratieperiode.
• de norm die behaald moet worden per register.
• de punten die al zijn behaald.
• de status:
• groen bolletje betekent dat de medewerker zijn dossier kan indienen.
• rood bolletje dat er op 1 of meerdere regels nog een tekort aan punten zijn behaald.

Basis of Aspirant geregistreerden hebben altijd een norm van 0 punten.

Staat de medewerker ingeschreven in meerdere registers, dan is de medewerker per register zichtbaar.

Als u op de naam van de medewerker klikt wordt een overzicht gegenereerd van opleidingen en reflectie die de medewerker heeft ingevoerd in het eigen online dossier. Achter elke activiteit staat de status (akkoord, wacht op akkoord, afgekeurd) en hoeveel punten dit heeft opgeleverd.

Als u een medewerker in de lijst ziet staan die niet bij uw organisatie thuis hoort, dan kunt u deze verwijderen met de prullenbak voor de naam van de professional.

Voortgang

De voortgang van het registratieproces is zichtbaar.

De volgende categorieën te zien:

 • Nog niet aangevraagd:
  Een aanmeldperiode zonder ingediend dossier.
 • In aanvraag:
  Wanneer het een periode met ingediend, niet behandeld, dossier is.
 • Teruggestuurd:
  Wanneer het dossier teruggestuurd is.
 • Lopende registratie:
  Een niet aanmeldperiode zonder ingediend dossier: lopende registratie.
 • Herregistratie nog niet ingediend:
  Een niet aanmeldperiode zonder ingediend dossier waarvan de einddatum binnen 3 maanden is.

Account

Bij Account staan uw eigen gegevens als contactpersoon.

Organisatie

Bij Organisatie staat de naam en de gegevens van uw organisatie.

Koppelen van werknemer

Hoe kunnen professionals zich koppelen aan uw werkgeversaccount?
Het is in verband met de AVG niet mogelijk om als werkgever de werknemers te selecteren. Het initiatief ligt bij de werknemer.

Hoe koppelt de werknemer zich?

De werknemer logt in, in zijn eigen online dossier.
Vervolgens klikt de professional op de tab ‘inzage’ en kiest ‘inzage organisatie’.

Daarna wordt gekozen voor 'Toevoegen organisatie'.

Met een pull down menu worden alle geautoriseerde werkgevers worden getoond.

De werknemer kiest zijn werkgever en kiest vervolgens zijn manager en/of de contactpersoon van de organisatie. Er kan worden ingevuld tot wanneer de werknemer inzage wil geven. Bij een leeg veld wordt er inzage gegeven totdat de werknemer deze weer intrekt. Door op 'ok' te klikken bevestigd de werknemer zijn keuze. De keuze is bij de professional zichtbaar in het eigen online dossier.

Als de werknemer een nieuwe manager krijgt en zich (ook) aan deze manager wilt koppelen kunnen bovenstaande stappen nogmaals worden gevolgd.

Werkgevers