Mijn medewerkers kunnen al hun registratiezaken regelen met de Registerplein-app.

De Registerplein-app

Via de Registerplein-app is het voor uw medewerkers mogelijk om al hun registratiezaken te regelen via de Registerplein-app. Deze is te installeren op een mobiele telefoon of tablet. De app is te downloaden in de App store  (Apple) en in de Playstore (Android).

QR-Playstore-Logo_Registerplein-Utrecht
QR-Appstore-Logo_Regsiterplein_Utrecht

Nadat uw werknemer de app heeft geïnstalleerd moet deze eenmalig gekoppeld worden aan het eigen online account. Hiervoor logt uw werknemer in op een PC in de online omgeving en gaat naar 'Account' en naar 'Apparaten'. Hij/zij kiest voor 'apparaat koppelen' en er verschijnt een QR code. Deze moet worden gescand met de Registerplein-app en de mobiele telefoon of tablet is gekoppeld. Er kunnen meerdere telefoons of tablets aan 1 account worden gekoppeld.

Bij de help-knop in de app is deze informatie na te lezen.

Vanaf dat moment zijn alle registratiezaken ook regelen via de telefoon of tablet.

Wat kunt u doen met de Registerplein-app?

• Het is mogelijk om de eigen gegevens wijzigen.

• Het is mogelijk om persoonlijk gestuurde berichten van Registerplein te lezen en direct te reageren op vragen betreffende de (her)registratie en ingevoerde activiteiten. Maar ook berichten als een bevestiging van de registratie en wat er van uw medewerker wordt verwacht bij herregistratie.

• Er is direct toegang tot de cursusagenda.

• Het is mogelijk om direct de activiteiten toe te voegen na ontvangst van een diploma of certificaat of na een intervisiebijeenkomst. De “bladeren” functie is namelijk uitgerust met de mogelijkheid om direct een foto te nemen zonder dat het bestand eerst moet zijn opgeslagen.

• Uw werknemer heeft makkelijk toegang tot het eigen dossier en kan bij ‘overzicht’ zijn of haar (her)registratie direct (her)indienen.

• Het is mogelijk om u als werkgever of opdrachtgever direct inzage geven in het dossier van uw medewerker als u dat wenst.

• Het is voor uw medewerker mogelijk om het registratiecertificaat te downloaden en direct te tonen indien dit nodig is.

• Het is voor uw medewerker mogelijk om zichzelf in te schrijven bij een ander register indien u of uw medewerker dit wenst.

• U kunt via ‘account’ aangeven of u onze nieuwsbrief wil ontvangen.

• Uw medewerker zijn/haar digitale registratiepas op verzoek tonen. Hierbij staat de datum wanneer de pas is opgevraagd en een QR code die linkt naar het openbare register.

Het is mogelijk dat uw medewerkers niet de Registerplein-app hebben maar de PE online-app. Deze is qua inhoud identiek aan de Registerplein-app maar mist het Registerplein logo.

Beide apps werken hetzelfde en kunnen naast elkaar worden gebruikt.