Wijzigingen registratietarieven en inschrijftarief per 1-1-2024

Per 1 januari 2024 wijzigt Registerplein de tarieven voor registratie. Dat doen we niet graag, maar het is wel nodig om de registratiekosten kostendekkend te houden. De bestaande kortingsregelingen blijven ongewijzigd.

De nieuwe tarieven voor de registers zijn:
Register Cliëntondersteuners: € 106,00 inclusief BTW.
Register Ervaringsdeskundigen: € 83,00 inclusief BTW.
Register Gezinshuisouders: € 106,00 inclusief BTW.
Register GGZ Agogen: € 106,00 inclusief BTW.
Register Kinderwerkers / Jongerenwerkers: € 106,00 inclusief BTW.
Register Klachtenfunctionarissen in de gezondheidszorg: € 147,00 inclusief BTW.
Register Maatschappelijk Werk: € 106,00 inclusief BTW.
Register Mantelzorgmakelaars: € 106,00 inclusief BTW.
Register Psychodiagnostisch Werkenden: € 136,50 inclusief BTW.
Register Sociaal Werkers: € 83,00 inclusief BTW.
Register Vertrouwenspersonen in de jeugdhulp: € 106,00 inclusief BTW.

Daarmee blijft de tariefverandering ruim beneden de inflatie. Op die manier draagt Registerplein bij aan het betaalbaar houden van beroepsregistratie.

Vanaf 2024 inschrijfkosten

Daarnaast berekenen we vanaf 2024 inschrijfkosten bij een nieuwe registratie. Voor bestaande registraties heeft dit uiteraard géén gevolgen. Als een professional zich aanmeldt voor registratie controleren we alle relevante documenten. Deze werkzaamheden zijn in de afgelopen tijd omvangrijker geworden. Denk bijvoorbeeld aan de controle van DUO diploma-uittreksels, de controle van VOG’s en dergelijke. We vinden het eerlijker de kosten voor deze werkzaamheden zichtbaar te maken en in rekening te brengen bij de professional die zich wil registreren.

Het inschrijftarief bedraagt € 25,00 incl. BTW voor nieuwe aanmeldingen in alle registers.